Tre Rum kommer att ses i tre länder samtidigt med start 12.9 i Schaumansalen, Jakobstad

Ann-Cathrine Fröjdö intervjuas av Herman Hagnäs.