Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Närpiö / Närpes

Raymond Wesander on Herman Hagnäsin haastattelussa / Raymond Wesander intervjuas av Herman Hagnäs

Herman Hagnäs kävi tutustumassa Närpiön nähtävyyksiin ja matkailutarjontaan Koe Pohjanmaa kesäohjelmasarjassa / Herman Hagnäs bekantade sig med Närpes turism och sevärdheter i sommarprogrammet Upplev Österbotten

Koe Pohjanmaa ohjelma tulee Radiosta tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo. 13:30 / Programmet Upplev Österbotten sänds i radio tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 13:30

Lisätietoa Närpiöstä / Mera info om Närpes:

https://visitnarpes.fi/fi

https://www.narpes.fi/fi

Haastattelu Raymondin kanssa suomeksi.

Intervju med Raymond på svenska.