Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Kristiinankaupunki / Kristinestad

Angelique Irjala on Herman Hagnäsin haastattelussa / Angelique Irjala intervjuas av Herman Hagnäs

Herman Hagnäs kävi tutustumassa Kristiinankaupungin nähtävyyksiin ja matkailutarjontaan Koe Pohjanmaa kesäohjelmasarjassa / Herman Hagnäs bekantade sig med Kristinestads turism och sevärdheter i sommarprogrammet Upplev Österbotten

Koe Pohjanmaa ohjelma tulee radiosta tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo. 13:30 / Programmet Upplev Österbotten sänds i radio tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 13:30

Lisätietoa Kristiinankaupungista / Mera info om Kristinestad:

https://www.visitkristinestad.fi/

https://www.kristinestad.fi/

Haastattelu Angeliquen kanssa suomeksi.

Intervju med Angelique på svenska.